Όροι Εγγύησης Συσκευών

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η  ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τo salestore.gr εγγυάται την καλή λειτουργία κάθε συσκευής που προμηθεύει και παρέχει υποστήριξη από 6 μήνες έως  2 έτη (αναλόγως της συσκευής) από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

A) Εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού της συσκευής : Σε περίπτωση που το λογισμικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επιδιόρθωση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

B) Εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού της συσκευής : Το salestore.gr σας παρέχει επιπλέον εγγύηση αντικατάστασης του D.O.A. (Dead On Arrival) και D.A.P. (Dead After Purchase), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν, η βλάβη δηλαδή παρουσιάζεται άμεσα ή το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αγοράς . Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση που η επισκευή πρόκειται να καθυστερήσει περισσότερο από 7 ημέρες, το salestore.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και με τη σύμφωνη γνώμη του, προσφέρει συσκευή αντικατάστασης (Smartphone) παραπλήσιων τεχνικών χαρακτηριστικών έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο σέρβις ότι η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, τότε προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας αξεσουάρ, αναλωσίμων και gadget

Το salestore.gr σας παρέχει επιπλέον εγγύηση αντικατάστασης του D.O.A. (Dead On Arrival) και D.A.P. (Dead After Purchase), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν, η βλάβη δηλαδή παρουσιάζεται άμεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία αγοράς . Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή/αντικατάσταση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Οι θήκες κινητών, τα καλώδια και τα ακουστικά μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους ΔΕΝ επιστρέφονται. Ειδικά για την περίπτωση των ακουστικών που ειναι εσωτερικά του αυτιού (in ear) η επιστροφή απαγορεύεται για λόγους υγιεινής του καταναλωτή.

 

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση δεν ισχύει και δεν παρέχεται καμμία υπηρεσία χωρίς χρέωση, εφόσον εντοπισθεί:

  1. Επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο από το salestore.gr άτομο.
  2. Όταν η βλάβη προέρχεται από : ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, σπάσιμο, κακή χρήση στην εισαγωγή των καρτών SIM (σπάσιμο SIM reader), σπάσιμο εισόδου USB (είσοδος καλωδίου φόρτισης USB) , έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών, κακή συνδεσμολογία, χρήση μη συμβατών περιφερειακών.
  3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική (γρατζουνιές, γδαρσίματα)  ή ηλεκτρική καταπόνηση .
  4. Εάν η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας πρόσθετων ατυχημάτων όπως ανωτέρα βία, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας από τον αγοραστή (Αρχική φόρτιση 5-6 ώρες, πλήρες άδειασμα και πλήρης φόρτιση 100% για τις 3 πρώτες φορές). Εαν το κινητό ή το τάμπλετ φορτιστεί με οποιοδήποτε άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται στη συσκευασία του προιόντος και δημιουργήσει πρόβλημα (πχ κάψιμο πλακέτας κλπ) τότε το προιόν βρίσκεται αυτόματα εκτός εγγύησης.
  5. Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη (κατέβασμα εφαρμογών που περιλαμβάνουν ιούς, αφαίρεση original προγραμμάτων του εκάστοτε οίκου) ή επέμβαση στη συσκευή ή/και στο λογισμικό από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης ή/και αντικατάσταση, που πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Πριν την παράδοση μιας συσκευής για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

Κατά την παράδοση της συσκευής αυτή θα πρέπει να είναι : Α) ξεκλειδωμένη από τυχόν μοτίβα ασφαλείας, Β) να αναφέρεται ο λογαριασμός email και ο κωδικός που έχει αρχικά δηλωθεί κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής (απαραίτητη προυπόθεση που απαιτείται από το σύστημα ασφαλείας των android, μετά την επαναφορά της συσκευής) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν θυμάται ποιόν ακριβώς λογαριασμό email είχε χρησιμοποιήσει, ή ξέχασε τον κωδικό, η συσκευή κλειδώνει από την Google. Το ξεκλείδωμα της συσκευής γίνεται στο εξωτερικό εντός 15 ημερών και υπάρχει κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάστασή τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το salestore.gr δεν είναι υπεύθυνο για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση εφαρμογών ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την πώληση της συσκευής. Το salestore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, εφαρμογές) καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Για κάθε είδους ζημιές που αναιρούν την ισχύ της εγγύησης, ή για προιόντα των οποίων έχει λήξει η εγγύηση, το salestore.gr προσφέρει επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας.

Οσον αφορά τους όρους επιστροφής χρημάτων μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικά στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στις παραγράφους 9 και 11.

Όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνονται για επισκευή, μόλις επισκευαστούν και ενημερωθεί ο πελάτης τηλεφωνικά ή μέσω email, φυλάσσονται στην αποθήκη του salestore.gr για χρονικό διάστημα μέχρι 60 ημέρες. Mετά το πέρας των 60 ημερών δίδονται για ανακύκλωση ή/και διατίθενται στην αγορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οταν πρόκειται για αντικατάσταση οποιουδήποτε προιόντος, θα πρέπει πρώτα να παραληφθεί απο την Εταιρεία μας (μπορείτε είτε να μας το φέρετε είτε να το στείλετε με κούριερ με δική μας χρέωση αποκλειστικά με τη SPEEDEX ή με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ με τις οποίες συνεργαζόμαστε και πάντοτε εφ’όσον πρόκειται για ελαττωματικό προιόν), ώστε να ελεγθεί από το αρμόδιο τμήμα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση ή σε επιστροφή χρημάτων. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση/επιστροφή χωρίς να έχει έρθει το προιόν στην Εταιρεία μας.

Καλάθι
Εγγράψου και Κέρδισε 10% στην επόμενη αγορά σου
Εγγράψου και Κέρδισε 10% στην επόμενη αγορά σου
salestore.gr